هتل دریا کیش

هتل دریا کیش

ستاره نام
دریا
تلفن وبسایت
۰۷۶ – ۴۴۴۲۴۶۱۱

 

هتل دریا کیش

امکانات

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی هستند که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر میکنند