هتل فارابی کیش

هتل فارابی کیش

ستاره نام
فارابی
تلفن وبسایت
۰۷۶ – ۴۴۴۵۵۷۰۵

 

هتل فارابی کیش

امکانات

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی هستند که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر میکنند