هتل پارمیداکیش

هتل پارمیداکیش

ستاره نام
پارمیدا
تلفن وبسایت
۰۷۶ – ۴۴۴۶۷۶۸۰ www.kishparmidahotel.ir

هتل پارمیداکیش