آرشیو برچسب ها: ادامه ساخت و سازها در شهرهای پدیده

شهر بازی کیش (در حال ساخت)

شهر بازی کیش در حال ساخت

شهربازی کیش در دو بخش مسقف و روباز با مجموعه ای از جدیدترین امکانات تفریحی برای خانواده ها در آینده نزدیک ساخته می شود.

ادامه مطلب