هتل آسیاکیش

هتل آسیاکیش

ستاره نام
آسیا
تلفن وبسایت
۰۷۶ – ۴۴۴۳۱۸۰۰

 

هتل آسیاکیش

امکانات

این هتل صرفاً پذیرای مسافرین خارجی هستند که برای تمدید ویزا به جزیره کیش سفر میکنند